Rapid spread of PET in workup of cancer - But Sweden lags behind [Snabb ökning av PET i utredning av cancer - Men sverige släpar efter]