Τα κοκκολιθοφορα της Ανατολικης Μεσογειο: μια ματια στο υαλασσιο μικροκοσμο / Coccolithophores of the eastern Mediterranean Sea: a look into the marine micro world / I coccolitoforidi del Mar Mediterraneo orientale: uno sguardo nel microcosmo marino